Written by 14:12 Featured, Ορθοδοξία, Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ο Μητροπολίτης Πατρών για τη χθεσινή ημέρα των Θεοφανείων

Μέ ἀνοικτούς τούς ἱερούς Ναούς καί τήν τήρηση τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων, ἑορτάσθη ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

•Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Πρό τῆς εἰσόδου του στόν Ἱερό Ναό, ὁ Σεβασμιώτατος στά τηλεοπτικά κανάλια καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Μ.Μ.Ε. πού εἶχαν ἐκεῖ συγκεντρωθῆ λίαν πρωί, μίλησε γιά τόν τρόπο ἑορτασμοῦ κατ’ ἐφαρμογήν τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί γιά τήν ἀνάγκη ἑνότητος καί συμπνοίας ὃλων τῶν δυνάμεων τοῦ τόπου, προκειμένου νά νικήσωμε τήν πανδημία, ἡ ὁποία μαστίζει τήν Πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὃλον. Ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνήργησαν κατά χρέος ἱερόν ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων μέ τήν τήρηση ὃλων τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὃπως προβλέπεται ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές τῆς Πολιτείας.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θυσιαστική προσφορά καί τήν κένωση τῆς Ἐκκλησίας, καθ’ ὃλον αὐτό τό διάστημα προκειμένου νά προστατευθῇ τό πολύτιμον ἀγαθόν καί δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἂνθρωπο, δηλαδή ἡ ὑγιεία. Ἡ Ἐκκλησία, ἐτόνισε ὑπηρετεῖ, πάντοτε καί κυρίως κατ’ αὐτόν τόν δύσκολο καιρό τήν ἑνότητα, τήν ὑγιεία καί τήν σωτηρία τοῦ Λαοῦ.

Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θεολογία τῆς ἑορτῆς, χρησιμοποιήσας λόγους τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, γιά τήν θεολογική ἑρμηνεία τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ (πηγαί Ἰόρ καί Δάν- Γεννήτορες Ἀδάμ καί Εὒα, Νεκρά Θάλασσα-ἁμαρτία καί σωτηρία διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ στρέψαντος τά Ἰορδάνεια ρεῖθρα ὀπίσω καί κατανικήσαντος τήν ἁμαρτίαν καί τόν θάνατον).

•Ἐσημείωσε ὃτι στήν Μητρόπολή μας καί γενικώτερα στήν Ἐκκλησία ἐτηρήθησαν πάντοτε τά μέτρα γιά τήν μή διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἐπήνεσε τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό γιά τήν ὑπευθυνότητα καί τήν σύνεση πού ἐπέδειξαν καί εύχήθηκε σύντομα νά δώσῃ ὁ Θεός καί νά εὐδοκήσῃ, ὣστε νά ἐξέλθωμε ἐκ τῆς ὀδυνηρᾶς καταστάσεως εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα λόγῳ τῆς λοιμικῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀκόμη ἀπηύθυνε τήν ἀγάπη του καί τίς εὐχές του πρός ὃλους τούς διακονοῦντας στόν τομέα τῆς ὑγιείας οἱ ὁποῖοι σηκώνουν ἓνα βαρύ σταυρό καθ’ ὃλον αὐτό τό διάστημα καί εὐχήθηκε στούς ἀσθενεῖς, ταχείαν ἀνάρρωση καί ἐπιστροφήν εἰς τά ἲδια καί εἰς τά οἰκεῖα τους πρόσωπα.

•Ἐφέτος λόγῳ τῶν εἰδικῶν μέτρων, δέν ἒγινε ἡ ἀπό αἰώνων παραδεδομένη Λιτανεία καί κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Λιμένα τῶν Πατρῶν.

Πρός ἱκανοποίησιν ὃμως τοῦ βαθυτάτου αἰσθήματος εὐλαβείας τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατο διά τήν εὐλογίαν τῶν θαλασσίων ὑδάτων, ὁ Ποιμενάρχης τῶν Πατρῶν, μετέβη καί ἒριξε μόνος του τόν Τίμιο Σταυρό, κάποια στιγμή μετά τό μεσημέρι, χωρίς παρουσία πιστῶν, στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ κόλπου, ψάλλοντας τόν « Ἐν Ἰορδάνη» καί δεηθείς γιά τόν Πατραϊκό Λαό καί τούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἀδελφούς μας καί βεβαίως γιά ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας πού ὑπηρετοῦν στό Ἐμπορικό καί Πολεμικό Ναυτικό τῆς Πατρίδος μας.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Close