Written by 09:49 Featured, Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Στόχος η μετατροπή του λιμανιού της Πάτρας σε «πράσινο» λιμάνι

Την μετατροπή του λιμανιού της Πάτρας σε «πράσινο» λιμάνι έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος και όπως τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ, Παναγιώτης Τσώνης, «ο Οργανισμός διαχειρίζεται ενεργητικά όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Πάτρας, στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων του».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο Παναγιώτης Τσώνης, «στόχος της διοίκησης του Οργανισμού είναι να προστατευθεί το περιβάλλον και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ασφάλεια σε σχέση με την λιμενική δραστηριότητα.»

«Οι πολιτικές και οι αποφάσεις του ΟΛΠΑ ΑΕ», συνεχίζει ο διευθύνων σύμβουλος, «είναι προσανατολισμένες στην προαγωγή υψηλών προτύπων που θα βελτιώσουν τους δείκτες περιβαλλοντικής απόδοσης για το λιμάνι μας», προσθέτοντας ότι «ο Οργανισμός σχεδιάζει και προωθεί έργα που ενθαρρύνουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα του λιμανιού της Πάτρας, ενώ στις προτεραιότητές του είναι να συμπράξει με όλους τους εμπλεκόμενους για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας στον κλάδο της ναυτιλίας.»

Σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το λιμάνι της Πάτρας, αυτές, σύμφωνα με τον ΟΛΠΑ, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους, ενώ η διαχείρισή τους ποικίλει.

Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων αφορά την διαχείριση στερεών αποβλήτων και υγρών καταλοίπων των πλοίων, την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την προστασία της θάλασσας, την χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία κατά την διάρκεια παραμονής του στα κρηπιδώματα του λιμανιού και ταυτόχρονα τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και υγρών καταλοίπων πλοίων που καταπλέουν στο λιμάνι Πατρών γίνεται μέσω πιστοποιημένων παρόχων, για τον διαχωρισμό των αποβλήτων, την ανακύκλωση και τον έλεγχο της τελικής διάθεσης.

Για το ζήτημα του θορύβου πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο μετρήσεις ήχου από διαπιστευμένο εργαστήριο, ώστε να καθορίζονται οι πιο σημαντικές πηγές πιθανής ηχορύπανσης.

Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ο ΟΛΠΑ έχει υιοθετήσει μία σειρά ενέργειες.

Καταρχάς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με το ISO 4001:2015 που διαθέτει ο ΟΛΠΑ, απαιτεί υποχρεωτική κάρτα καυσαερίων σε ισχύ, προκειμένου να εκδώσει άδεια εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε φορτηγά οχήματα, ελκυστήρες κ.λ.π.,

Παράλληλα, στο πλαίσιο συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το «POSEIDON MED II», που αποσκοπούν στην χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ναυτιλιακό καύσιμο, ο ΟΛΠΑ έχει ήδη υποβάλλει προς τους αρμόδιους φορείς για έγκριση την προβλεπόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με στόχο την κατασκευή μικρής μονάδας ανεφοδιασμού πλοίων με LNG, εντός της λιμενικής ζώνης.

Επίσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εγκαταστήσει σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβαίνει και σε περιοδικές μετρήσεις για εκπομπές ρύπων. Ταυτόχρονα εντός του λιμανιού βρίσκεται εγκατεστημένος και μετεωρολογικός σταθμός.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει πάρει ο ΟΛΠΑ εντάσσεται και η διαδικασία εύρεσης πόρων για την δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία κατά την διάρκεια παραμονής στα κρηπιδώματα του λιμένα (cold ironing), ώστε να καθιστά μη υποχρεωτική τη λειτουργία των μηχανών τους.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τον Οργανισμό, είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή που ορμούν τα πλοία, συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, ο ΟΛΠΑ ΑΕ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και Led τεχνολογιών, τόσο σε επίπεδο κτηρίων όσο και στον κοινόχρηστο φωτισμό του λιμανιού και των προβλητών.

Όσον αφορά στην προστασία της θάλασσας, υπάρχει εγκατεστημένος σταθμός μέτρησης ποιότητας ύδατος, με μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για αγωγιμότητα, θερμοκρασία, PH κ.λ.π.

Επίσης, διενεργούνται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών περιοδικές- δειγματοληπτικές μετρήσεις, τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, για διαλυμένο οξυγόνο, βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, χλωροφύλλη κ.λ.π.

Ακόμη, το λιμάνι της Πάτρας διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο απορρύπανσης, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να παρέμβει σε περιπτώσεις διαρροών πετρελαίου και λαδιών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, ο ΟΛΠΑ συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «PERFFECT», το οποίο, σύμφωνα με τον Οργανισμό, έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων.

Ο συγκεκριμένος στόχος επιδιώκεται, σύμφωνα με τον ΟΛΠΑ, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, αποτίμηση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του κανονισμού EMAS και του διεθνούς πρότυπο EN/ISO 14031.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι ο ΟΛΠΑ έχει προχωρήσει στην αποξήλωση αμιάντου από σκεπή υπόστεγου στο βόρειο λιμάνι, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον οικιστικό ιστό της πόλης.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Close