Written by 19:38 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα, Συνεντεύξεις- Άρθρα

“Οι άμετροι πανηγυρισμοί οδηγούν με σαφήνεια σε μικρό καλάθι!”

Του Απόστολου Κατσιφάρα

Αρκετά σίγουρος και με υπέρμετρες φιλοδοξίες, εμφανίσθηκε ο περιφερειάρχης το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 στο Μεσολόγγι , όπου και ανακοίνωσε παρουσία του υπουργού κ. Λιβανού, την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην περιφέρεια, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, τα ΝΠΔΔ, τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.

Αναφέρθηκε εν ολίγοις ο κ. περιφερειάρχης, στο πρόγραμμα για κάλυψη των αναγκών τους για ηλεκτρική ενέργεια, τη μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε παρόμοια πρωτοβουλία είχαμε προβεί ως περιφερειακή Αρχή το 2018, μετά την ψήφιση του νόμου που άνοιξε τον δρόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, προκειμένου να Δημιουργηθεί ένας Φορέας με την συμμετοχή των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ όλης της περιφέρειας, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία.

Είχαν λάβει χώρα συσκέψεις, τόσο με τους εν δυνάμει συμμετέχοντες , όσο και με το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να βρεθεί η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομούσαμε το εγχείρημα. Μια πρωτοβουλία όμως, η οποία βρήκε πολλά εμπόδια, που ως επί το πλείστων είχαν σχέση με το νεοσυσταθέν πλαίσιο των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες αλλά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που μπλόκαραν την συμμετοχή της πλειοψηφίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, στην προσπάθεια αυτή.

Το εγχείρημα είναι σοβαρό και δεν χωρούν πανηγυρισμοί και υπέρμετρη δημοσιότητα από πλευράς του Περιφερειάρχη, αλλά αντίθετα πρέπει να δοθούν επαρκείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που θα κρίνουν την επόμενη μέρα, όπως:

Εκτός από την παραχώρηση του χώρου από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τι άλλο Ουσιαστικό έχει να ανακοινωθεί;

Πως θα ξεπεραστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων βάση του άρθρου 7 παρ. 3ε του Ν. 4414/2016, όπου προβλέπεται ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού και οι Ενεργειακές Κοινότητες με περισσότερα από 60 μέλη υπόκεινται στους περιορισμούς των παραγράφων 3β, 3γ και 3δ με αποτέλεσμα από το 2022 οι Ενεργειακές Κοινότητες με τουλάχιστον 60 μέλη (ή με συμμετοχή ΟΤΑ) να εμπλέκονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες;

Θα συγκεκριμενοποιήσει σε ποιόν τύπου ενεργειακό συμψηφισμό αναφέρεται; Είναι πραγματικά καθοριστικής σημασίας;

Μέσω, ποιού επίσημου Φορέα καταρτίσθηκαν οι καταναλώσεις και οι ανάγκες των εν δυνάμει ωφελούμενων Φορέων της προσπάθειας και μέσω ποιας μελέτης αποφασίσθηκε η ισχύς του πάρκου;

Μέσω ποιού χρηματοδοτικού εργαλείου, θα υλοποιηθεί η επένδυση και πόσες Ενεργειακές Κοινότητες, θα δημιουργηθούν ανά περιφερειακή ενότητα έτσι ώστε, να διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες και η ισόρροπη ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας;

 

Λήφθηκαν υπόψιν οι πραγματικές καταναλώσεις των ΤΟΕΒ και το γεγονός των απαρχαιωμένων Δικτύων και των απωλειών τους;

Λήφθηκε υπόψιν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ και οι αδυναμίες σε ίδια κεφάλαια και ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες; Και τι εννοείτε ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση σχεδίων και καταστατικών από όλα τα μέλη ( ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμους );

Κύριε περιφερειάρχη τα ερωτήματα είναι πολλά, και οι απαντήσεις πρέπει να είναι πειστικές, προκειμένου , ο πολίτες και ο αγρότες της περιφέρειας να έχουν ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση.

Η κρίση βαθαίνει, οι ανισότητες διευρύνονται και το βέβαιο είναι ότι η φτηνή ενέργεια πρέπει να περάσει στην παραγωγική διαδικασία

 

Οι Εποχές στις οποίες Ζούμε δεν ενδείκνυνται για πράξεις Εντυπωσιασμού και μόνο.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Close