Written by 00:18 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ο αμίαντος απομακρύνεται από την Αμιαντίτ στο Δρέπανο

Με συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας πιστά το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών χωρίς δημοσιότητα, ξεκίνησαν οι εργασίες συλλογής των επιφανειακών αποβλήτων αμιάντου στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμιαντίτ στο Δρέπανο. Τα συνεργεία θα συνεχίσουν να συλλέγουν το επικίνδυνο υλικό προκειμένου να το απομακρύνουν σταδιακά από τον χώρο του εργοστασίου.

Στο παλιό εργοστάσιο έχουν εγκατασταθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου συνεργεία της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε το δύσκολο και απαιτητικό έργο να απομακρύνει τα απόβλητα από το ακίνητο.

Σύμφωνα με το σχέδιο εργασιών που έχει καταθέσει και εκτελεί η εταιρεία, το οικόπεδο της πρώην Αμιαντίτ έχει χωριστεί σε επιμέρους τμήματα (νοητά) και τα οποία καθορίζουν τον χώρο και το χρόνο στις επιμέρους εργασίες που θα γίνουν μέχρι να απομακρυνθεί ο αμίαντος.

Για παράδειγμα, σε καθορισμένο τμήμα του οικοπέδου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συλλογής των επιφανειακών αποβλήτων αμιάντου από εργάτες που τον συλλέγουν χειρονακτικά και τον τοποθετούν σε ειδικούς μεγάλους σάκους. Οι σάκοι αποθηκεύονται προσωρινά σε άλλο τμήμα του οικοπέδου μέχρι να έλθει η στιγμή που θα φορτωθούν σε κοντέινερ και θα απομακρυνθούν με προορισμό τον αδειοδοτημένο χώρο διαχείρισης του αμιάντου.

Η εξέλιξη και η πρόοδος των εργασιών ελέγχεται από έμπειρο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Στελέχη της κάνουν αυτοψίες περιοδικά και ενημερώνονται από τον εργοταξιάρχη. Μέσα σε λιγότερο από την πρώτη εβδομάδα τα συνεργεία είχαν συλλέξει περίπου 100 μεγάλους σάκους αποβλήτων που υπολογίστηκαν σε περίπου 80 τόνους αμιάντου.

Στις μελλοντικές εργασίες επί του οικοπέδου περιλαμβάνεται η συλλογή των διάσπαρτων δομικών υλικών αμιάντου, καθώς και η αποξήλωση στεγών και πλαγιοκαλύψεων στα κτίρια που υπάρχουν υλικά αμιάντου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα λαμβάνει έκθεση προόδου των εργασιών κάθε μήνα, η οποία θα βασίζεται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο. Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τις ποσότητες και το είδος των αμιαντούχων υλικών που συλλέχθηκαν και συσκευάστηκαν, τα σημεία του οικοπέδου από τα οποία συλλέχθηκε ο αμιάντος, καθώς και τις ποσότητες και τα θέσεις των κτιρίων από τα οποία ξηλώθηκαν τα αμιαντούχα υλικά. Ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες που υποχρεούται να δίνει η εταιρεία είναι οι ποσότητες που μεταφέρθηκαν προς διάθεση και διαχείριση. Προϋπόθεση είναι να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι ποσότητες των συσκευασμένων αμιαντούχων υλικών που παραμένουν σε προσωρινά σε στεγασμένο επειδή παρατηρείται προσωρινά αδυναμία να γίνει αποκομιδή τους. Εξίσου σημαντική υποχρέωση στην έκθεση προόδου είναι να καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης ινών αμιάντου και υπάρχουν τα πιστοποιητικά καθαρότητας ανά περιοχή. Ωστόσο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν θα αρκείται στις εκθέσεις προόδου των εργασιών, αλλά θα πραγματοποιεί και αυτοψίες στο χώρο του πρώην εργοστασίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως έχει γράψει η «Π» πρόκειται για το μεγαλύτερο σε όγκο (2.750 τόνοι αμιάντου) και σε κόστος εξυγίανσης – αποκατάστασης έργο του είδους του στην Ελλάδα. Η σύμβαση που έχει υπογραφτεί ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα που κατέχει το 44% του ακινήτου και στον ανάδοχο των εργασιών ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία έχει αναλάβει την ευθύνη για την αποξήλωση, συλλογή, συσκευασία και αποκομιδή των υπέργειων αποβλήτων αμιάντου, δηλαδή εκείνων που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους. Πρόκειται για δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο (φύλλα και κάποιες επιφάνειες που καλύπτουν την στέγη και τοίχους κτιρίου της πρώην βιομηχανίας) ποσότητας 1.650 τόνων και των θραυσμάτων αμιάντου ποσότητας 1.000 τόνων.

Επίσης, στη σύμβαση προβλέπεται η παράδοση των ελευθέρων επιφανειών του ακινήτου καθαρών από κάθε είδος υλικού που περιέχει αμίαντο. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τέτοιος αδειοδοτημένος χώρος εντός της χώρας και αυτός είναι ένας παράγοντας που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος της διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 120 ημέρες από την έγκριση της έναρξης εργασιών, με δυνατότητα για παράταση του σταδίου μεταφοράς και τελικής διάθεσης των αποβλήτων έως και 120 επιπλέον ημέρες, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.

Πηγή: εφημερίδα Πελοπόννησος

(Visited 18 times, 1 visits today)
Close