Written by 16:28 Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Επιστολή Ανδρέα Φίλια στον Υπουργό Εργασίας

Την περαιτέρω παράταση των συμβάσεων εργασίας των συμβασιούχων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ζητάει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κ. Χατζηδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανδρέας Φίλιας.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον Διοικητή του ΟΑΕΔ, Σπ. Πρωτοψάλτη, ο κ. Φίλιας, σημειώνει ότι αυτή την περίοδο, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απασχολούνται 248 ωφελούμενοι που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν, δεδομένης της πολυετούς έλλειψης προσωπικού, συμβάλλοντας στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχολούνται.

«Με δεδομένο ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι για την παράταση της σύμβασης εργασίας των συμβασιούχων μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα και η απώλεια αυτών των εργαζομένων από το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχολούνται, παρακαλούμε μέχρι την προκήρυξη νέου προγράμματος και μέχρι αυτό να προσφέρει νέους ωφελούμενους να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να παραταθεί περαιτέρω η παραμονή των ωφελουμένων που ήδη υπηρετούν στη συγκεκριμένη δράση για το μέγιστο δυνατό διάστημα» καταλήγει στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης.

Θέμα: Περαιτέρω Παράταση Σύμβασης εργαζόμενων μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για την ταχεία και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί παράτασης της σύμβασης εργασίας των συμβασιούχων μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα.

Με προηγούμενη επιστολή (ΠΔΕ/ΓΑΔΗΔ/68335/519/16-03-2021) σας είχαμε επιστήσει την προσοχή στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που αποτελείται από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, το οποίο αντιμετωπίζεται σε ένα βαθμό μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα. Σας είχαμε παραθέσει αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα πως αυτή την περίοδο απασχολούνται 248 ωφελούμενοι στο πλαίσιο Δράσης της Δημόσιας Πρόσκλησης Ν.4/2020 “προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων, και άλλων Φορέων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.

Το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε το αίτημα που σας είχαμε υποβάλει ήταν πως η εργασία που προσφέρουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχολούνται καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι οποίες χωρίς τους συγκεκριμένους εργαζόμενους δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την τόσο δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο όπως αυτή που λόγω της πανδημίας και των μέτρων πρόληψης έχουν αυξηθεί οι απουσίες του μόνιμου προσωπικού. Να σημειωθεί πως το μόνιμο προσωπικό κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας λόγω συνταξιοδοτήσεων και απουσίας προκηρύξεων έχει συρρικνωθεί σε μεγάλο βαθμό, καθιστώντας τη

1

λειτουργία των υπηρεσιών προβληματική. Επίσης είχαμε τονίσει την κοινωνική διάσταση του αιτήματός μας δεδομένου ότι κατά κανόνα μεγάλο μέρος των ωφελούμενων του προγράμματος είναι νέοι που έχουν ανάγκη προϋπηρεσίας ως εφόδιο στην αγορά εργασίας, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται λίγο πριν θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς όμως ικανό αριθμό ενσήμων.

Με δεδομένο ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι για την παράταση της σύμβασης εργασίας των συμβασιούχων μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα και η απώλεια αυτών των εργαζομένων από το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχολούνται, παρακαλούμε μέχρι την προκήρυξη νέου προγράμματος και μέχρι αυτό να προσφέρει νέους ωφελούμενους να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να παραταθεί περαιτέρω η παραμονή των ωφελουμένων που ήδη υπηρετούν στη συγκεκριμένη δράση για το μέγιστο δυνατό διάστημα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Close