Written by 08:40 Featured, Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Αποχή και των δικηγόρων της Πάτρας από τους πλειστηριασμούς μέχρι 31 Ιουλίου

Aπέχουν έως και την 31η Ιουλίου του 2021 τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από τις διαδικασίες πλειστηριασμών των ευάλωτων δανειοληπτών, θέλοντας από την πλευρά τους να συμβάλουν στην δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας σε όσους βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος περί προστασίας των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας εν όψει εφαρμογής των ρυθμίσεων του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Θάνος Ζούπας εξηγεί στην «Γ» τους λόγους για τους οποίους ο νομικός κόσμος αποφάσισε να προασπίσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, επισημαίνοντας τα εξής:

«Με τον νέο πτωχευτικό νόμο καθιερώνονται ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες η κατοικία των οποίων δεν φαίνεται να προστατεύεται επαρκώς. Και τούτο διότι για να υπαχθούν στον νόμο, οι οφειλέτες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για παράδειγμα, ένας άγαμος δεν πρέπει να έχει ετήσιο συνολικό εισόδημα πάνω από 7.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια για παράδειγμα η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Οι παραπάνω αυστηρές προυποθέσεις που προβλέπονται για να χαρακτηριστεί κάποιος ως ευάλωτος οφειλέτης, αφήνει εκτός πλαισίου εφαρμογής του νόμου τεράστια κατηγορία οφειλετών, οι οποίοι αν και δεν μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των ευάλωτων αντεπεξέρχονται δύσκολα στις καθημερινές τρέχουσες ανάγκες των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους».

Σημειώνει, επίσης, πως οι Δικηγόροι είχαν προτείνει να αυξηθεί το όριο του συνολικού εισοδήματος ανά κατηγορία ή να προταθεί ένας άλλος ορισμός για τον «ευάλωτο οφειλέτη».

«ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ»

Διευκρινίζει, επίσης, πως «η προστασία της κατοικίας που παρέχεται στην περιορισμένη κατηγορία των «ευάλωτων οφειλετών», δεν σημαίνει ότι η κατοικία τους δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης ή μέρος της πτωχευτικής περιουσίας. Η δυνατότητα που τους παρέχεται είναι να μεταβιβάσουν την κύρια κατοικία τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος φορέας θα τους την εκμισθώσει για 12 έτη, θα πληρώνουν για 12 έτη το μίσθωμα και μετά θα πληρώσουν για να την επαναγοράσουν στην αξία που θα έχει κατά τον χρόνο επαναγοράς. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι την κατοικία τους την χάνουν. Αυτό κανένας δεν το λέει. Παρουσιάζεται ως μία επιτυχία και διευκόλυνση στους οφειλέτες αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι σου παίρνω το σπίτι και αν θέλεις να παραμείνεις σε αυτό, πλήρωνε ενοίκιο στον Φορέα».

«Ο ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ»

Και συνεχίζει: «Αυτό που επιτυγχάνει ο νόμος είναι όχι το όφελος του «ευάλωτου» οφειλέτη, αλλά την αποφυγή της κοινωνικής έκρηξης. Οι δανειστές θα ωφεληθούν γιατί θα πάρουν τις περιουσίες των οφειλετών με μόνη υποχρέωση να τους την μισθώσουν και μάλιστα εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει για τρεις μήνες το μίσθωμα, ούτε αυτή την υποχρέωση θα έχουν. Αφ’ ετέρου η κοινωνική αντίδραση δεν θα είναι μαζική, γιατί ο κάθε οφειλέτης προκειμένου να αποφύγει το «στιγματισμό» ή για λόγους οικογενειακής ειρήνης κ.λ.π. θα δεχθεί να μεταβιβάσει το σπίτι του στο Φορέα και να μείνει σε αυτό πληρώνοντας το ενοίκιο. Έτσι ενώ στην πραγματικότητα όλοι θα χάσουν τα σπίτια τους, η εκδίωξη τους από αυτά θα γίνει σε βάθος χρόνου μετατοπίζοντας στο μέλλον τις αντιδράσεις αλλά και απομειώνοντας αυτές αφού δεν θα είναι συλλογικές αλλά μεμονωμένες».

«ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΑΛΛΑ…»

Όσο για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο κ. Ζούπας υπογραμμίζει πως «ως Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων είχαμε ζητήσει να ανήκει ή τουλάχιστον να συμμετέχει και το Ελληνικό Δημόσιο για να έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, πλην όμως αυτό δεν έγινε δεκτό και ο παραπάνω Φορέας θα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εύκολα μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι θα είναι οι ίδιοι δανειστές με άλλο πρόσωπο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτός ο Φορέας Απόκτησης και Επαναγοράς δεν έχει ακόμα συσταθεί με συνέπεια οι οφειλέτες να μην έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Θα πρέπει οπωσδήποτε η εφαρμογή του νόμου να ανασταλεί μέχρι να συσταθεί ο Φορέας, αφού θα μπορούν να βγουν στον πλειστηριασμό οι κατοικίες των οφειλετών, χωρίς να έχουν ούτε την δυνατότητα μίσθωσης που τους δίνει ο νόμος».

Σε ποιές περιπτώσεις θα «παγώνουν» οι διαδικασίες

Όπως αναφέρουν τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου, από σήμερα έως και τις 31.7.2021 θα ισχύει αποχή των Δικηγόρων – μελών του από την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά, στην περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί η προθεσμία του άρθρου 630ΑΚΠολΔ.

Β) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει και στην οποία επιβάλλεται τελικά de facto η υπογραφή της από δικηγόρο.

Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση.

(Της Ελένης Α. Γεωργοπούλου, από την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ)

(Visited 18 times, 1 visits today)
Close